Process Communication Model® to psychologiczny model osobowości oferujący efektywne narzędzie rozwijania samoświadomości, lepszego poznania i zrozumienia potrzeb i motywacji oraz indywidualnych metod komunikacji. Pozwala wykorzystywać w pełni swój potencjał oraz dostrzegać potencjał innych osób oraz budować autentyczne relacje z poszanowaniem indywidualności.

PCM odznaka PCM odznaka
  • PCM dostarcza narzędzi do obserwowania i rozumienia siebie oraz innych, przewidywania niekonstruktywnych zachowań stresowych oraz zadbania o swoje potrzeby i zaproszenia innych do powrotu do produktywnej komunikacji. PCM wspiera w budowaniu autentycznych relacji dzięki rozwijaniu skutecznej komunikacji i adekwatnemu odpowiadaniu na sytuacje stresowe u siebie i innych.

  • Model został opracowany w latach 60 przez dr Kahlera i rozwinięty we współpracy z NASA. Amerykańskich naukowców interesowało jak trafnie przewidywać zachowania wywołane stresem i jak szybko rozwiązywać konflikty oraz efektywnie przeprowadzać przez nie kosmonautów podczas misji.

  • Dzięki niezwykłej skuteczności oraz naukowej precyzji określania potrzeb psychologicznych, preferowanych kanałów komunikacji, percepcji i środowiska pracy model został szybko z powodzeniem przyjęty w biznesie, służbie zdrowia, edukacji a także polityce. (Bill Clinton oraz jego administracja zostali przeszkoleni przez dr Kahlera, który został później osobistym doradcą prezydenta.)

Jakie jest Twoje wyzwanie dzisiaj?

Kontakt

W pakiecie PCM® otrzymujesz Profil Osobowości oraz spersonalizowany raport Klucz do mojego profilu z omówieniem unikatowej struktury osobowości, mocnych stron charakteru, preferencji środowiskowych, potrzeb psychologicznych, wzorców dystresu, które sabotują Twoje działania oraz zawierający Indywidualny Plan Działania.

Pobierz
PCM ulotka