fbpx

Z wykształcenia jestem lingwistą, socjologiem, ukończyłam studia Executive MBA w Instytucie Nauk Ekonomicznych PAN; mam doświadczenie w pracy w międzynarodowym środowisku biznesowym na kierowniczych stanowiskach.

Jednak założenie rodziny i pojawienie się na świecie moich dzieci zmieniło wszystko. Dzisiaj przede wszystkim z całego serca jestem żoną i mamą, a także Tutorem.

Rola żony i mamy skłoniła mnie do poszukiwania odpowiedzi na pytania o tworzenie szczęśliwej rodziny. Dzieci obudziły we mnie nieskończoną motywację do rozwoju, Mąż zapewnia niezwykłe wsparcie w moich działaniach.

Poszukiwałam drogi wychowania do bycia nie tylko mocnym, ale na równi szczęśliwym i dobrym człowiekiem świadomym swojego potencjału i budującym swój charakter na mocnym fundamencie wartości. Wierzę, że Tutoring jest taką drogą i warto na nią wchodzić na różnych etapach swojego życia – kontynuując edukację, projektując ścieżkę życiową i zawodową oraz planując w życiu cele lub zmiany.

Ukończyłam kurs tutorski pierwszego stopnia w Collegium Wratislaviense, specjalizację z psychologii pozytywnej na University of Pennsylvania, szkolenie certyfikacyjne dla trenerów Familylab. Zdobywanie tych kompetencji było dla mnie niezwykle cennym przeżyciem, wciąż się rozwijam i szkolę by dzielić się tą wiedzą i propagować idee, które zmieniają świat wokół nas na lepsze.

Tutoring

Musicie od siebie wymagać,
nawet jeśli inni by od was nie wymagali.
św. Jan Paweł II

Tutoring to elitarna forma rozwoju osobistego, tradycyjnie praktykowana na uniwersytetach Oxbridge.  Tutoring czerpie z rozważań filozofii klasycznej oraz nowych dziedzin nauki jak psychologia pozytywna, aby określać indywidualne ścieżki rozwoju osobistego oraz skuteczne strategie pokonywania ich w dążeniu do szczęśliwego życia. Podczas pracy z tutorem możesz zająć się poszczególnymi obszarami swojego życia jak edukacja, kariera, wdrożenie zmiany, pokonanie wewnętrznych ograniczeń. Jednak dzięki holistycznemu spojrzeniu na człowieka i jego potrzeby, praca w każdym z tych obszarów będzie przynosiła korzyści we wszystkich sferach życia.

W praktyce tutoring to indywidualne spotkanie, rozmowa poprzez, którą Tutor kieruje Cię podczas formułowania i realizowania celów, określania obszarów do pracy, towarzyszy Ci w trakcie tego procesu poprzez inspirację, wsparcie, konstruktywną informację zwrotną oraz swoją wiedzę i doświadczenie.

Tutoring wykorzystuje różnorodne techniki pracy nad przyjmowaniem skutecznych strategii działania do osiągania dobrze sprecyzowanych celów i tym samym rozwijania charakteru.

W czasie spotkań omawiamy postępy, analizujemy problemy, szukamy rozwiązań, podejmujemy wyzwania. Prawdziwa zmiana i rozwój odbywa się poprzez samodzielną pracę i refleksję Klienta między sesjami.

To Ty wykonujesz kolejne kroki na swojej ścieżce rozwoju, ja będę Twoim przewodnikiem.

Zapraszam osoby otwarte na zmiany, gotowe do wymagającej pracy nad sobą oraz lepszego poznania siebie i rozwijania swojego potencjału.

Możemy pracować w języku polskim lub angielskim.

Rozwój

Czy interesuje Cię lepsze poznanie i doskonalenie siebie, odkrywanie swojego potencjału, określenie kluczowych wartości?
Czy zastanawiasz się nad wyborem ścieżki edukacji, która będzie zgodna z Twoimi talentami, pomoże Ci je odkrywać i szlifować?
Czy poszukujesz ścieżki kariery, która pozwoli Ci spełnić oczekiwania o pracy dającej satysfakcję i rozwijającej Twoje mocny strony?

 

Doskonałość nie jest jednorazowym aktem,
lecz nawykiem.
Arystoteles

Jeżeli tak, to tutoring jest dla Ciebie okazją do zagłębienia się w te obszary podczas pracy przy odkrywaniu wartości, poszukiwaniu talentów i definiowaniu celu. Rozwijanie samoświadomości w momencie wchodzenia w dorosłe życie jest kluczowe, aby podejmować decyzje zgodnie ze swoimi wartościami, dzięki czemu ich długoterminowe skutki będą korzystne dla naszego rozwoju. Definiując bliskie nam wartości na etapie wyznaczania ścieżki edukacji i kariery możemy wyznaczać cele, w które łatwiej nam się zaangażować – a to jest pierwszy krok do znalezienia pracy marzeń. Tutoring będzie również okazją do ćwiczenia krytycznego myślenia (‘jak’ rozumować, a nie ‘co’ myśleć); prezentacji i obrony argumentów, przez co zbudujesz większą pewność siebie, niezależność i samodyscyplinę. 

Jeżeli czujesz, że na obecną ścieżkę kariery skierował Cię raczej przypadek, a nie świadoma decyzja; jesteś zmęczony realizacją scenariusza napisanego dla Ciebie przez innych i dojrzewasz do przeprowadzenia zmiany – tutoring jest metodą, która pomoże Ci świadomie przejść ten etap rozwoju i dobrze określić Twoją własną definicję sukcesu, która będzie dla Ciebie trwałym źródłem inspiracji i satysfakcji. Praca nad przekonaniami i celami będzie okazją do zdefiniowania spójnej tożsamości osobistej i zawodowej.

Tutoring zakłada rozwój, którego wymiar czasami poznajemy na koniec naszej współpracy. Moim zadaniem będzie inspirowanie Cię w procesie zmiany dbając o Twój całościowy rozwój, nie tylko wymiar edukacyjny lub zawodowy, co sprawi, że zmiany będą głębokie i trwałe.

Jak będziemy pracować?

Podczas indywidualnych spotkań (60-90 minut) odbywających się w 1-2 tygodniowych odstępach, będziemy kolejno definiować cele oraz rozwijać kompetencje potrzebne do ich realizacji. Dzięki odpowiednio dobranym narzędziom pomogę Ci odkryć zasoby, które już posiadasz i nauczę Cię produktywnie je wykorzystywać. Będziemy pracować nad budowaniem postawy zorientowanej na rozwój, co przyczyni się budowania kapitału zawodowego tak, by przyjmowane przez Ciebie role życiowe były spójne z Twoją tożsamością. Dołożę starań, aby każde spotkanie było kamieniem milowym, który skłoni Cię do refleksji, odkrywania siebie i da Ci siłę do dalszej pracy.

Rodzina

Zastanawiasz się nad kierunkiem jaki chcesz nadać swojemu rodzicielstwu?
Jesteś zagubiony wobec ilości proponowanych metod wychowawczych?
Chcesz stworzyć szczęśliwą rodzinę opartą na wspólnych wartościach z przestrzenią dla indywidualności każdego jej członka?

Bądź sobą – szukaj własnej drogi. Poznaj siebie, zanim zechcesz dzieci poznać.
Zdaj sobie sprawę z tego, do czego sam jesteś zdolny,
zanim dzieciom poczniesz wykreślać zakres ich praw i obowiązków.
Janusz Korczak

Zapraszam Rodziców na indywidualne warsztaty świadomego rodzicielstwa.

Nie wskażę Ci jedynej słusznej drogi rozwoju dla Twojej rodziny, metody 3 czy 5 kroków, dzięki której zapanujesz nad konkretnymi zachowaniami swojego dziecka. Nie będę Cię namawiała do przeprowadzenia rewolucji, aby osiągnąć jedynie słuszne cele…

Będziemy przyglądać się indywidualnej sytuacji Twojej rodziny i poprzez pracę warsztatową dostarczać Ci wiedzy i kompetencji do samodzielnego wybrania właściwej dla Ciebie drogi świadomego rodzicielstwa.

Korzystając z metod tutoringowych będziemy pracować nad działaniami, z jakich jako rodzice nie jesteście zadowoleni. Zapoznamy się z wartościowymi ideami ruchu świadomego rodzicielstwa i będziemy pracować nad ich praktycznym zastosowaniem oraz wzmacnianiem Twojego przewodnictwa z poszanowaniem integralności dziecka, a co za tym idzie pewności siebie jako rodzica. Przyjmując szerszą perspektywę określimy wartości kluczowe dla Twojej rodziny, które będą drogowskazem w trudnych sytuacjach.

Prowadzę również seminaria Familylab przedstawiające filozofię Jespera Juula. Daty spotkań otwartych pojawiają się na mojej stronie oraz stronie Familylab. Zapraszam też na seminaria zamknięte, do uzgodnienia mailowo.

Zapraszam rodziców maluszków, przedszkolaków, uczniów oraz tych, którzy zastanawiają się „kiedy kończy się wychowanie”.

Kontakt

Zacznijmy współpracę!

Jeśli masz pytania lub chciałbyś zacząć ze mną współpracę zapraszam do kontaktu:

Anna Hady Tutoring
Royal Wilanów
ul. Klimczaka 1
02-797 Warszawa

anna.hady@annahady.pl
www.annahady.pl

Zacznijmy współpracę!

Jeśli masz pytania lub chciałbyś zacząć ze mną współpracę zapraszam do kontaktu:

Anna Hady Tutoring
Royal Wilanów
ul. Klimczaka 1
02-797 Warszawa

anna.hady@annahady.pl
www.annahady.pl