fbpx

Anna Hady

coach | tutor | trener

Jestem coachem relacji i rozwoju osobistego. Wspieram rozwój Klientów poprzez zwiększanie samoświadomości w relacjach prywatnych i zawodowych oraz rodzicielstwie.

Jestem certyfikowanym coachem i trenerem PCM® (Process Communication Model), coachem SI RMT (Strategic Intervention RobbinsMadanesTraining). Ukończyłam specjalizację z Psychologii Pozytywnej na University of Pennsylvania oraz szkolenie trenerskie Fundacji Familylab.

Mam za sobą doświadczenie pracy w biznesie na kierowniczych stanowiskach oraz kilkuletni okres urlopu macierzyńskiego, który dał mi szansę na przewartościowanie swoich celów i rozwijanie swoich pasji bez kompromisów i w zgodzie ze sobą.

Nieustannie rozwijam się i szkolę w obszarze rozwoju osobistego i psychologii wykorzystując tą wiedzę na co dzień w pracy z Klientami oraz w życiu prywatnym.

Prywatnie jestem żoną, mamą i pasjonatką życia rodzinnego. Uwielbiam czytać, znajdować zaciszne zakątki dzikiej przyrody i przyglądać się relacjom międzyludzkim przez pryzmat różnych modeli psychologicznych. Mieszkam w Warszawie z ukochanym mężem i dwójką wspaniałych dzieci.

Coaching

odnajdywanie i rozwijanie potencjału | świadome budowanie relacji osobistych i zawodowych

Pomagam kobietom zadbać o siebie w ważnych momentach życia. Pracujemy nad budowaniem zdrowych relacji ze sobą i z otoczeniem, nad świadomym wchodzeniem w macierzyństwo, odkrywaniem siebie i swojej roli na nowo wraz z rozwojem i usamodzielnianiem się dzieci.

Pomagam rodzicom cieszyć się rodzicielstwem teraz – w momencie i miejscu, w którym się znajdują. Pracujemy poprzez tworzenie autentycznej kultury rodzinnej, uwzględniającej indywidualność i godność wszystkich jej członków.

Pomagam osobom w procesie zmian zawodowych, w podjęciu ważnych decyzji dotyczących kariery. Pracujemy nad określeniem spójnej tożsamości osobistej i zawodowej, rozpoznaniem potencjalnych wzorców porażki i wzmocnieniem konstruktywnych strategii działania oraz efektywnego budowania relacji osobistych i zawodowych.

Żyje się tylko raz, ale jeśli żyjesz dobrze, to wystarczy.

Prowadzę coaching w oparciu o model Process Communication Model® oraz Strategic Intervention. W coachingu PCM®SI umawiamy się na pakiet sesji, w trakcie których realizujemy konkretny plan rozwojowy. Pracujemy na Twoich zasobach, robimy kolejne kroki w wybranym przez Ciebie kierunku, a Twoje zaangażowanie w proces pozwala Ci utrwalić nowe, produktywne strategie działania.

Process Communication Model® to psychologiczny model osobowości oferujący efektywne narzędzie rozwijania samoświadomości, lepszego poznania i zrozumienia potrzeb psychologicznych, motywacji oraz indywidualnych metod komunikacji. Pozwala wykorzystywać w pełni swój potencjał oraz dostrzegać potencjał innych osób oraz budować autentyczne relacje z poszanowaniem indywidualności każdej osoby. PCM dostarcza narzędzi do obserwowania i rozumienia siebie oraz innych, przewidywania niekonstruktywnych zachowań stresowych oraz zadbania o swoje potrzeby i zaproszenia innych do powrotu do produktywnej komunikacji. Model wspiera w budowaniu autentycznych relacji dzięki rozwijaniu skutecznej komunikacji i adekwatnemu odpowiadaniu na sytuacje stresowe u siebie i innych.

Model został opracowany w latach 60 przez dr Kahlera i rozwinięty we współpracy z NASA. Amerykańskich naukowców interesowało jak trafnie przewidywać zachowania wywołane stresem i szybko rozwiązywać konflikty oraz efektywnie przeprowadzać przez nie kosmonautów podczas misji. Dzięki niezwykłej skuteczności oraz naukowej precyzji określania potrzeb psychologicznych, preferowanych kanałów komunikacji, percepcji i środowiska pracy, model został szybko z powodzeniem przyjęty w biznesie, służbie zdrowia, edukacji, a także polityce. (Bill Clinton oraz jego administracja zostali przeszkoleni przez dr Kahlera, który został później osobistym doradcą prezydenta.)

W pakiecie PCM® otrzymujesz Profil Osobowości oraz spersonalizowany raport Klucz do mojego profilu z omówieniem unikatowej struktury osobowości, mocnych stron charakteru, preferencji środowiskowych, potrzeb psychologicznych, wzorców dystresu, które sabotują Twoje działania oraz zawierający Indywidualny Plan Działania.

Strategic Intervention Coaching to przełomowa strategia, która umożliwia kreowanie pozytywnych zmian w życiu w krótkim czasie. SI jest holistycznym podejściem i bazuje na wykorzystaniu najbardziej praktycznego i efektywnego działania i komunikacji z wielu różnych dyscyplin naukowych : terapii ericksonowskiej, logoterapii Victora Frankla, strategicznej terapii rodzinnej, psychologii Potrzeb Człowieka, studiów strategicznych, organizacyjnych a także m.in. tradycji dyplomacji i negocjacji. Autorami metody Strategic Intervention Coaching są Tony Robbins, Cloe Madanes, Mark i Magali Peysha. SI Coaching wyróżnia wysoka efektywność dzięki koncentracji na wyrażaniu i zaspakajaniu potrzeb psychologicznych, co daje korzyść w postaci szybkich efektów w krótkim czasie.

 

Rozwój

"w naszych reakcjach leży nasza zmiana i rozwój"

Wspieram Klientów  na drodze do życia w zgodzie ze sobą i budowania zdrowych relacji osobistych i zawodowych, opartych na fundamencie równej godności.

Autentyczne więzi są budowane na autentycznym zrozumieniu. Uporządkuj relacje, aby osiągnąć poczucie spełnienia i podążać swoją drogą. Aby to osiągnąć, najpierw poznaj dobrze siebie, zrozum swoje potrzeby psychologiczne, rozwiń inteligencję emocjonalną i odkryj zasoby.

Kiedy myślisz o ścieżce kariery, która umożliwi Ci budowanie spójnej tożsamości osobistej i zawodowej, nie wystarczy polegać na zdobytej wiedzy akademickiej czy dotychczasowym doświadczeniu zawodowym. Postawienie pierwszego lub kolejnego kroku w dobrym kierunku wymaga uważności na siebie. Jeśli chcesz zadecydować, co zostawić za sobą, a czego więcej zaprosić do swojego życia, odnaleźć motywację wewnętrzną i pracować zgodnie ze swoimi wartościami – pomogę Ci przejść ten etap w życiu świadomie. Definiując bliskie sobie wartości na etapie planowania zmiany wyznaczysz cele, w które łatwiej się zaangażować.  Dzięki temu w krótkim czasie będziesz się cieszyć poczuciem spełnienia i satysfakcji ze swoich działań.

 


Rodzina

"tutaj powstaje człowiek"

Wspieram Rodziców w świadomym rozwijaniu się w rodzicielstwie i budowaniu z dziećmi bliskich relacji, którymi będą mogli wspólnie się cieszyć przez resztę życia.

 Zrozumienie swoich emocji i wzorców zachowań jest pierwszym krokiem ku świadomemu rodzicielstwu i lepszemu rozumieniu swoich dzieci w każdym wieku. Wyjście z niekonstruktywnych schematów reagowania i stworzenie kultury rodzinnej szanującej indywidualność każdego jej członka, wspierającej dzieci w dojrzewaniu na samosterownych dorosłych, zaowocują stworzeniem autentycznych relacji, którymi będziesz się cieszyć długie lata.

Konsultacje rodzicielskie ustalamy według Twoich potrzeb : przez okres, w którym potrzebujesz wsparcia, do momentu, kiedy poczujesz się kompetentnie, zdobędziesz nową wiedzę i poszerzysz perspektywę.

Kontakt

Jeśli chcesz rozwijać swój potencjał, czuć się naprawdę sobą, komunikować się autentycznie oraz cieszyć zdrowymi relacjami osobistymi i zawodowymi  – napisz do mnie.

anna.hady@annahady.pl
www.annahady.pl

Zacznijmy współpracę!

Jeśli masz pytania lub chciałbyś zacząć ze mną współpracę zapraszam do kontaktu:

Anna Hady Tutoring
Royal Wilanów
ul. Klimczaka 1
02-797 Warszawa

anna.hady@annahady.pl
www.annahady.pl