Coaching Kryzysowy

Rozwojowe Wsparcie w Kryzysie EmocjonalnymTM w nurcie Pozytywnej Psychologii KryzysuTM
Pierwsza pomoc w kryzysie psychologicznym (PFA – Psychological First Aid) – Model interwencji rekomendowany przez Światową Organizację Zdrowia (WHO)

 • 1

  Wyjście z kryzysu

  Odzyskanie dostępu do swoich zasobów oraz powrót do normy psychologicznej

 • 2

  Prewencja rozwoju zaburzeń

  Zapobieganie rozwojowi depresji, uzależnień, patologii

 • 3

  Rozwój pokryzysowy

  Wejście na wyższy poziom dojrzałości emocjonalnej i zadowolenia z życia

Crisis Coaching

Największym powodem do chwały nie jest to, że nigdy nie upadamy, ale to, że potrafimy się po upadku podnieść.

Coaching Kryzysowy to metoda pracy z Klientem w lekkim i średnim kryzysie psychologicznym.

Powstała z połączenia metod pracy Interwencji Kryzysowej z metodami coachingowymi rozwoju osobistego.

Coaching Kryzysowy umożliwia naprowadzenie osoby doświadczającej kryzysu na ścieżkę powrotu do normy psychologicznej, a także ma wymiar prewencyjny, czyli w kryzysowych sytuacjach przeciwdziała zaburzeniom, rozwojowi depresji, patologii i uzależnień.

Pod taką opieką, kryzys może stanowić punkt zwrotny w życiu człowieka i pchnąć go ku niezbędnym zmianom, aby wejść na wyższy poziom jakości życia.

Czym jest kryzys psychologiczny?

Kryzys jest normalną reakcją zdrowego człowieka na trudną sytuację, krytyczne wydarzenie, które przerasta możliwości poradzenia sobie z nim. Kryzys wybija nas z naturalnej równowagi i czasowo zmienia sposób naszego funkcjonowania, ale nie jest zaburzeniem ani patologią. W kryzysie psychologicznym odczuwamy trudności w różnych sferach naszego funkcjonowania na poziomie myśli, emocji, zachowań oraz odczuć w ciele i kondycji fizycznej. Reakcja każdej osoby na kryzys jest indywidualna, nie ma sensu porównywać się do innych, powtarzać „inni mają gorzej”. Jest to wręcz szkodliwe. Kryzys może być wywołany m.in. przez jedno tragiczne wydarzenie lub szereg powtarzalnych, dotkliwych dla poszkodowanego doświadczeń (np. mobbing).

Mierząc się z sytuacjami kryzysowymi, dzieci i rodzice nie potrzebują więcej diagnoz czy etykietek, tylko lepszego zrozumienia, wspierającego otoczenia i nowych kompetencji w komunikowaniu się i konstruktywnym zaspakajaniu swoich potrzeb psychologicznych. Takie właśnie wsparcie w trudnych sytuacjach oferuje profesjonalny coach kryzysowy, pomagając w pierwszej kolejności wyjść z kryzysu, a następnie wykorzystać to doświadczenie do rozwoju. u siebie i innych.

W przypadku kryzysów rodzinnych, rodzice poprzez psychoedukację uzyskują nowe kompetencje rodzicielskie oraz lepsze zrozumienie swoich potrzeb i emocji, a w procesie coachingu mogą wypracować nowe, konstruktywne wzorce odpowiadania na nie. Ta ścieżka rozwoju osobistego pozwala rozwinąć poczucie sprawstwa wobec przyszłych wyzwań, z którymi bez wątpienia nie raz jeszcze przyjdzie się zmierzyć rodzinie w przyszłości. Beneficjentami takiej pracy rozwojowej jest Klient oraz jego otoczenie, w szczególności dzieci.

Jakie jest Twoje wyzwanie dzisiaj?

Kontakt